Datavengers - staň se datovým hrdinou

Datavengers - staň se datovým hrdinou je online vzdělávací aktivita rozvíjející datovou gramotnost a práci s daty. Tato témata jsou nově zařazena do revidovaných RVP Informatiky a aktivity jsou určeny zejména pro žáky 6.-7. tříd ZŠ.

Žáci si prostřednictvím 6 příběhů žáků, tzv. výzev seznámí se základními statistickými pojmy a procvičí práci s daty. Každý příběh je doplněn o kvíz ověřující práci žáků a za úspěšné splnění výzvy žáci získají indicie, které poté využijí k získání titulu Datavenger včetně diplomu a 3D odznaku.

Dole najdete obsah jednotlivých výzev včetně výstupů RVP, tipů na aktivizaci před zahájením, navazující třídní projekty a rozšiřující aktivity.

Budu rád, pokud na závěr žáky požádáte o vyplnění krátkého hodnocení.

ANOTACE

Maruška přechází do nové třídy a potřebovala by pomoci najít nové kamarády. Pomůžeš jí najít kamarády se společnými zájmy?


VÝSTUPY RVP

 • Vymezí problém a určí, jak​ ​při jeho řešení využije evidenci dat (I-9-1-03, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

 • Navrhne a vytvoří tabulku pro evidenci dat (I-9-3-03, 2. stupeň: Informační systémy).

 • Seznámí se s Vennovým diagramem a využije jej pro řešení vybraného problému.

 • Vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní (I-9-1-03, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

TIP NA AKTIVIZACI

 1. Vyber si 3 kamarády a napiš, jak ses s nimi seznámil/a.

 2. Napiš, co máš s těmito kamarády společného.

 3. Převeď tyto informace do přehledné tabulky.

 4. Napiš, jak by ses seznámil/a s novými kamarády?


TIP NA TŘÍDNÍ PROJEKT

Napiš si 3 věci, které tě o tvých spolužácích nejvíc zajímá a udělej si třídní průzkum s využitím Vennova diagramu jako Maruška.

Představ výsledky spolužákům.

ANOTACE

Starší sestra Lindy nedávno založila vlastní kavárnu. Krátce po otevření musela ale kvůli Covid vládním nařízení zavřít a nyní hledá způsob, jak udržet svůj podnik nad vodou.


VÝSTUPY RVP

 • Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat (I-9-1-01, 2. stupeň: Data, informace, modelování).

 • Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat (I-9-3-03, 2. stupeň: Informační systémy).

 • Při evidenci dat sleduje dodržování stanovených pravidel a postupů, hodnotí fungování evidence, opraví chyby, případně navrhne vylepšení (I-9-3-04, 2. stupeň: Informační systémy).

 • Zná pojmy rozsah, aritmetický průměr, mód a umí je vypočítat.

TIP NA AKTIVIZACI

 1. Jak vás ovlivnila koronakrize?

 2. Znáte někoho, koho koronakrize ovlivnila pozitivně a negativně? Jak na situaci zareagovali?


TIP NA TŘÍDNÍ PROJEKT

Udělej vlastní průzkum v týmu. Navrhněte společně v týmu způsob, jakým zaznamenáte odpovědi. Každý zapište své odpovědi a potom je propojte do jedné tabulky. Porovnejte vaše výsledky s ostatními týmy.


Velikost třídy 30 žáků. 6 týmů po 5 žácích, každý se zeptá 3 lidí a zapíše odpověď.


Tip: Pro tuto aktivitu je vhodné vytvořit v rámci týmů online formulář (Google nebo Microsoft) a odpovědi vyhodnotit v tabulkovém procesoru (Excel, Tabulky Google).

ANOTACE

Pepa se rozhoduje, kam jít na brigádu. Má možnost pracovat pro luxusní restauraci za skvělé peníze nebo vzít průměrnou brigádu. Co když je ale lákavá nabídka až podezřele dobrá? Pomůžete mu vyřešit jeho dilema?


VÝSTUPY RVP

 • Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat (I-9-1-01, 2. stupeň: Data, informace, modelování).

 • Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat (I-9-3-03, 2. stupeň: Informační systémy).

 • Vypočítá aritmetický průměr, mód, medián a rozsah datového souboru.

 • Na základě dat v tabulce rozpozná odpovídající graf.

 • Uvědomuje si náchylnost aritmetického průměru k extrémům.

TIP NA AKTIVIZACI

 1. Znáte někoho (brácha, sestra, kamarád), kdo už měl brigádu? Jak se o ní dozvěděli, jakou dostali odměnu a byli spokojení?


TIP NA TŘÍDNÍ PROJEKT

V tomto projektu máte za úkol odpovědět na otázku “Jaké jsou charakteristiky typického šesťáka?”

 • Sepište si na tabuli otázky, na které budete chtít odpovědět.

 • Vyberte si poté v týmu nebo samostatně jednu, ke které v rámci třídy navrhnete způsob sběru a vyhodnocení dat a provedete prezentaci výsledků.

 • Myslíte, že jste “typičtí” zástupci tohoto vzorku?


Příklady otázek:

Jaká je tvoje výška v cm?

Kolik vážíš?

Jak daleko doskočíš?

Jak vysoko dosáhneš rukou?

Jak dlouhé je tvoje chodidlo?

Kolik hodin strávíš denně na mobilu?

Jaká je tvoje oblíbená hra?


Úkoly

 • Narýsujte nebo vytvořte v tabulkovém procesoru vhodný graf z nasbíraných dat.

 • Vypočítejte aritmetický průměr, mód, medián a rozsah.

 • Který údaj je “typický” pro nasbíraná data?

ANOTACE

Deváťák Honza se rozhoduje, kam jít na střední školu. Je si téměř jistý svou volbou, ale pro jistotu si chce ověřit, zda skutečně dělá dobře - určitě mu v tom dokážete pomoci.


VÝSTUPY RVP

 • Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat (I-9-1-01, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

 • Vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení (I-9-1-03, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

 • Zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji (I-9-1-04, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

 • Zná význam dohledatelnosti a původu dat.

 • Při kritickém čtení informací si klade otázky Kdo měřil, co měřil, jak měřil a zohledňuje velikost vzorku dat.

 • Dokáže najít a odůvodnit příklady nedůvěryhodných dat (reklama, noviny, internet).

TIP NA AKTIVIZACI

Už jsi někdy přemýšlel/a o tom, kam bys chtěl/a jít na střední školu? Jak se budeš rozhodovat a co je pro tebe ve výběru důležité?


TIP NA TŘÍDNÍ PROJEKT

Najdi leták k studiu na střední škole, na které by se ti líbilo studovat. Jaké informace obsahuje?

ANOTACE

Datavengerka Linda přibíhá do třídy s reklamou o zázračné zubní pastě, díky které lidé již nikdy nebudou mít kazy. Rozklíčujete, jestli je to pravda nebo je reklama klamavá?


VÝSTUPY RVP

 • Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat (I-9-1-01, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

 • Zná význam dohledatelnosti a původu dat.

 • Při kritickém čtení informací si klade otázky Kdo měřil, co měřil, jak měřil a zohledňuje velikost vzorku dat.

 • Dokáže najít a odůvodnit příklady nedůvěryhodných dat (reklama, noviny, internet).

TIP NA AKTIVIZACI

 1. Znáte reklamy, které slibovaly zázraky, ale opak byl pravdou?


TIP NA TŘÍDNÍ PROJEKT

1) Vliv náhody v závislosti na velikosti vzorku si můžeš vyzkoušet v experimentu. Co k tomu budeš potřebovat? Minci a tužku a papír.

a) Hoď si 10x mincí a zapiš výsledek do tabulky (P=panna, O=orel). Kolikrát celkem padla panna a kolikrát orel?

b) Hoď 50x a porovnej s prvním experimentem - jak se liší jednotlivá měření?

Vidíš nějakou souvislost s velikostí vzorku průzkumu zubní pasty?


2) Najdi příklad nedůvěryhodných dat (reklama, noviny, internet) nebo vytvoř vlastní poster/novinový článek s nedůvěryhodnými informacemi. Ulož si příklad a udělejte si třídní výstavu.

ANOTACE

V této aktivitě budeš zjišťovat, kdo je král českých tik tokerů a jaké jsou mezi nejpopulárnějšími tik tokery v Česku rozdíly - jsou opravdu tak závratné, jak vypadají na grafu nebo ne?


VÝSTUPY RVP

 • Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat (I-9-1-01, 2. stupeň: Data, informace a modelování).

 • Dokáže poznat "oseknutý" graf a vliv na zkreslení, které způsobuje.

TIP NA AKTIVIZACI

 1. Co je to zavádějící graf?

 2. K čemu takový graf slouží? Proč by jej někdo chtěl využít?

 3. Setkal/a ses někdy se zavádějícím grafem? Jak na tebe zapůsobil?


TIP NA TŘÍDNÍ PROJEKT

Vymysli vlastní zavádějící graf, prezentuj ho třídě. Podařilo se ti ostatní přelstít? Udělejte si třídní výstavu zavádějících grafů.

DALŠÍ AKTIVITY NA ZKRESLENÉ GRAFY

https://drive.google.com/file/d/1vUYal9cCg2VnPjPyEOJBtouud1ePaCzz/view?usp=share_link

Tuto aktivitu připravil Miroslav Mráz. Obsah je publikován s licencí:

Tento web vznikl díky podpoře programu O2 Chytrá škola.