Výzva 3 - Lákavá brigáda

Dalším druhem průměru je medián. Medián získáš tak, že seřadíš vzestupně hodnoty nějakého souboru (např. odměny na brigádě) a vezmeš tu, která je uprostřed. Když chceš např. zjistit medián 150 Kč, 100 Kč a 200 Kč, seřadíš odměny vzestupně - 100, 150, 200 a vezmeš tu prostřední - 150 Kč. Pokud bychom přidali další odměnu, např. 300 Kč, medián se vypočítá jako jako aritmetický průměr dvou prostředních hodnot, tedy 150+200/2 = 175 Kč. A k čemu vlastně medián je? To se dozvíš za chvíli.

Rozdělení odměn je v případě restaurace Excalibur velmi nerovnoměrné - většina brigádníků má v porovnání se synem majitele nízkou odměnu. Aritmetický průměr z letáku Pepy zkresluje představu o typické odměně brigádníků, naopak přesnější představu nám dává medián (není náchylný k extrémně vysokým nebo nízkým hodnotám) a mód.