Výzva 5 - Zázračná zubní pasta

Často jsme v reklamách svědky toho, že je výrobek podpořen skvělým výsledkem výzkumu, který nás má pozitivně ovlivnit tak, abychom koupili nabízený výrobek nebo službu. Jednoduchý způsob, jak mohou firmy zlepšit dojem z výrobku, je udělat výzkum založený na nedostatečně velkém vzorku dat. Jak to provedou? Představme si, že výše uvedená fiktivní firma CoolDense vybere 6 lidí, kteří si budou po dobu 6 měsíců zapisovat počet zubních kazů a poté si začnou dalších 6 měsíců čistit zuby s CoolDense. Po roce dojdeme k jednomu z těchto výsledků - a) lidé budou mít s novou pastou mnohem víc kazů, b) lidé budou mít mnohem méně kazů nebo c) počet kazů se nebude příliš lišit. V prvním a třetím případě firma výsledek nebude nikde zveřejňovat a bude provádět podobný výzkum do té doby, než vyjde pozitivně. Až vyjde výsledek dobře, využije jej v reklamní kampani. Mějte však na paměti, že pozitivní výsledek výzkumu s malým vzorkem vůbec nevypovídá o kvalitách nové pasty, spíše než o náhodě. Proč? U malých vzorků se náhoda projeví zásadně, kdežto u velkých vzorků minimálně. Lidé si raději koupí novou pastu, která sníží počet kazů o 25% (vzorek 6 lidí) než o 3% (vzorek 1000 lidí).