Výzva 6 - Bacha na zavádějící grafy

Jedním typem grafu, na který si dávej bacha, je tzv. "oseknutý" graf. Jeho svislá osa (y) nezačíná v nule a vzbuzuje tak falešný dojem, že malé rozdíly v datech vypadají větší nebo dramatičtější, než ve skutečnosti jsou.